Over Kinderen Aan Zee

Een groep van vijftig kinderen en vijftien begeleidende kunstenaars, technici, leerkrachten en welzijnsmedewerkers werken een week samen op locatie aan een unieke, kunstzinnige uitdaging. Creativiteit staat daarbij centraal, want binnen de huidige, snel veranderende samenleving lijkt creativiteit dé doorslaggevende factor voor succes.

 De kinderen (en hun ouders) ontdekken hun talenten en de mogelijkheden om deze verder te ontplooien in hun eigen stad. Inclusief de lokale regelingen voor mensen met een laag inkomen. Ondertussen wordt er een stevig netwerk gecreëerd waardoor kinderen kunnen doorstromen naar vervolgaanbod in de stad.

Kinderen Aan Zee richt zich met name op kinderen die extra kansen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat hun ouders weinig geld hebben of omdat ze nog maar net in Nederland wonen.

Waarom

We weten dat onze kinderen straks voor grote culturele, sociale en materiële uitdagingen zullen staan. Tegelijkertijd brengen technische ontwikkelingen mogelijkheden binnen handbereik waar we vroeger slechts van konden dromen. In een unieke ambiance, in samenwerking met kunstenaars en maatschappelijke partners worden kinderen uitgedaagd met eigen oplossingen te komen voor grote en kleine vraagstukken. Deze werkwijze bereidt de kinderen zich voor op een actieve en zelfstandige positie in de samenleving.

Kinderen Aan Zee is in elke stad weer verschillend. Wel werken we allemaal vanuit dezelfde 4 speerpunten:
 

Waar

In 2018 vindt Kinderen Aan Zee plaats in Alkmaar, Arnhem, Hoofddorp, Heerlen, Maastricht, Den Haag en Delft. In elke stad wordt gewerkt op een inspirerende, multifunctionele locatie. Per locatie is ruimte voor 50 kinderen, bijgestaan door 15 begeleidende kunstenaars, technici, leerkrachten en welzijnsmedewerkers. Samen werken zij 1 week samen aan een unieke, kunstzinnige uitdaging. 

Wie

Stichting Kinderen Aan Zee bestaat uit een driekoppig bestuur. De penvoerders per stad zijn Artiance, Centrum voor de Kunsten (Alkmaar), Kunstbedrijf Arnhem (Arnhem), hetcultuurgebouw.nl (Hoofddorp)  Alcander (Heerlen) Theater Dakota (Den Haag), Tout Maastricht (Maastricht) en Circus Kabel (Delft).

Contact

Bent u geinteresseerd in deelname aan Kinderen Aan Zee voor uw stad? Neem contact op met Tamara Roos
info@kinderenaanzee.nl
06-18220391