TALENTENTRAJECT

Elke Aan Zee week gaat over in het Talententraject. Maar wat is dat eigenlijk? In elke stad ziet het Talententraject er weer net even anders uit. Maar we hebben wel dezelfde doelen!

Waarom?

De deelnemende kinderen zijn na 5 dagen Kinderen Aan Zee zeer gemotiveerd en geïnspireerd om verder te gaan met de activiteiten die zij deze week leerden kennen. Dat kan zijn op het gebied van kunst, maar ook techniek en sport.  Toch is de doorstroming naar vervolgmogelijkheden in de stad klein. Onderzoek van BMC in 2015 (‘Mind the gap’, Asante & Jong) toonde al aan dat er verschillende drempels zijn voor gezinnen die in armoede leven om hun kind deel te laten nemen aan vervolgcursussen: “Drempels voor participatie zijn geld, onbekendheid met de fondsen, onbekendheid met het aanbod in de wijk, en logistiek van het halen en brengen. Een specifieke drempel voor cultuuractiviteiten is de gedachte van ouders dat het voor 'rijkelui' is.”

Wat doen we?

We starten  met de Talentendag, een soort reünie die zeer laagdrempelig is door de bekende locatie en gezichten. Kinderen volgen workshops van aanbieders uit de stad. De ouders van de deelnemende kinderen zullen hierbij een eigen informatieprogramma volgen, om hen goed te informeren en motiveren. De mentoren van Kinderen Aan Zee begeleiden het proces verder naar inschrijving en deelname vervolgaanbod.

Met het Talententraject stopt Kinderen Aan Zee dus niet na de spetterde afsluiting op vrijdagavond voor het publiek. De mentor onderhoudt het contact na de vakantie met zijn toegewezen kinderen, en de ouders. De mentor heeft het kind tijdens de Aan Zee week gecoacht en gezien, en ondersteunt nu bij het vinden van passend vervolgaanbod en het regelen van de financiële ondersteuning.

Het Talententraject wordt gecoordineerd door Edsart Udo de Haes. Heb je een idee of een vraag?
Mail hem via talent@kinderenaanzee.nl