Welkom bij Kinderen aan Zee

Een groep kinderen en begeleidende kunstenaars, technici, leerkrachten en welzijnsmedewerkers werken een week samen op locatie aan een unieke, kunstzinnige uitdaging. Creativiteit staat daarbij centraal, want binnen de huidige, snel veranderende samenleving lijkt creativiteit dé doorslaggevende factor voor succes.

De kinderen (en hun ouders) ontdekken hun talenten en de mogelijkheden om deze verder te ontplooien in hun eigen stad. Inclusief de lokale regelingen voor mensen met een laag inkomen. Ondertussen wordt er een stevig netwerk gecreëerd waardoor kinderen kunnen doorstromen naar vervolgaanbod in de stad.

Kinderen Aan Zee richt zich met name op kinderen die extra kansen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat hun ouders weinig geld hebben of omdat ze nog maar net in Nederland wonen.

Vier speerpunten

Kinderen Aan Zee is in elke stad weer verschillend. Wel werken we allemaal vanuit dezelfde 4 speerpunten:

  1. Het creatieve proces en de creatieve ontwikkeling van kinderen staat centraal. Het creatieve proces doorloopt vier fases: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.
  2. Co-creatie: alle deelnemers hebben invloed op proces en resultaat: begeleiders en kinderen leren van elkaar. Deelnemende organisaties leren elkaar kennen en bouwen aan gezamenlijke doelen. De verschillende ‘Kinderen aan Zee’ steden inspireren elkaar door uitwisseling van plannen en ervaringen.
  3. We focussen op kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat ze nog maar net in Nederland zijn of uit een minimagezin komen.
  4. Organisaties werken duurzaam samen en stimuleren kinderen om door te gaan met het ontwikkelen van hun talenten in eigen stad. Ouders krijgen hulp om hun kinderen via armoederegelingen in te schrijven op creatieve lessen door het hele jaar heen.

Waarom

We weten dat onze kinderen straks voor grote culturele, sociale en materiële uitdagingen zullen staan. Tegelijkertijd brengen technische ontwikkelingen mogelijkheden binnen handbereik waar we vroeger slechts van konden dromen. In een unieke ambiance, in samenwerking met kunstenaars en maatschappelijke partners worden kinderen uitgedaagd met eigen oplossingen te komen voor grote en kleine vraagstukken. Deze werkwijze bereidt de kinderen zich voor op een actieve en zelfstandige positie in de samenleving.