Afdeling:

NIEUWSBRIEVEN

14 november 2016

Nieuwsbrief 15 november 2016


Een week lang tot het uiterste uitgedaagd worden om je eigen wereld te verbeelden en vorm te geven. Dat is de kern van Kinderen Aan Zee. In vijf dagen worden 50 kinderen geprikkeld om, onder begeleiding van kunstenaars, techniekdocenten, welzijnsmedewerkers en leerkrachten, aan een gezamenlijk doel te werken. Of dat nou een eigen zelfvoorzienend vakantieparadijs is of een film. Creatief denken, problemen oplossen en samenwerken zijn daarbij de hoofdingrediënten. De kinderen bepalen, de begeleiders ondersteunen.

Dit Alkmaarse initiatief is voor 2016 en 2017 uitgeroepen tot beeldbepalend project van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Naast Alkmaar vond Kinderen Aan Zee afgelopen jaar plaats in Arnhem (penvoerder: Kunstbedrijf Arnhem) en Purmerend (penvoerder: Cultuurhuis Wherelant).

Nieuwsbrief nov 2016 - foto1

Nieuwe steden

Op dit moment is de landelijke projectleiding in gesprek met nieuwe steden die willen aanhaken. Zij zoeken steden die:

  • Kansen zien in samenwerking tussen kunst, techniek, onderwijs en welzijn in de stad
  • Open staan voor nieuwe manieren van talentontwikkeling van kinderen
  • Mogelijkheden zien om lokale sponsor- en fondsenwerving te organiseren
  • Een geschikte locatie hebben in de stad waar 50 kinderen kunnen bouwen en experimenteren in de zomervakantie

Geïnteresseerd? Vragen? Neem dan contact op met Tamara Roos via t.roos@artiance.nl of 06-18220391.

Website Kinderen aan Zee

Ken je de website kinderenaanzee.nl al? Hier vind je algemene info over het project, maar ook de blogs en filmpjes van de afgelopen zomer.

Website Kinderen aan Zee

Terugblik 2016

In de zomer 2016 vond Kinderen Aan Zee plaats in 3 steden: Purmerend, Arnhem en Alkmaar. In totaal deden 161 kinderen mee. Hiervan woonden 35 kinderen op dat moment in een AZC. Meer dan de helft van de deelnemers kreeg de ouderbijdrage voor deelname vergoed via een regeling, zoals door bijdrage van het Jeugdcultuurfonds.

logo Jeugd Cultuur Fonds

Zuid Aan Zee (Arnhem)

Bij Zuid Aan Zee stond het thema ‘de autarkische stad’ centraal. Materiaalgebruik is daarbij een belangrijk element. Het is bepalend voor wat de kinderen gaan maken en op welke manier ze dit aanpakken Binnen de werkwijze van Kinderen Aan Zee ligt de focus op onderzoekend leren: er is voldoende uitdagend materiaal beschikbaar dat uitnodigt tot experimenteren. Er is geen goed of fout. Zo zag Nikolai dat een stel jongens oude lp`s hadden gevonden. Ze gebruikten ze als frisbees. Dit vond hij zonde. Hij bedacht zich dat het mogelijk moest zijn een handbestuurbare platenspeler te maken. En zo zag de "do it yourself platenspeler" het daglicht. En het mooie is, hij doet het echt!

Nieuwsbrief nov 2016 - 3

Purmerend Aan Zee

Purmerend Aan Zee was een prachtig voorbeeld van hoe organisaties in een stad tot samenwerking komen via een gemeenschappelijke inspanning. Clup Welzijn, Spurd en Wherelant waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie én uitvoering, ieder vanuit zijn eigen specifieke expertise.

De werving van de deelnemers ging voornamelijk via Clup Welzijn. Hierdoor werd de primaire doelgroep van kwetsbare kinderen goed bereikt. Na afloop klonk er een grote waardering vanuit de ouders. Velen gaven aan dat hun kind zich echt op zijn gemak voelde bij Purmerend Aan Zee, en dat het effect nog steeds merkbaar is. Ook zijn meerdere kinderen begonnen met muziek maken. Voor 2017 onderzoekt Purmerend de mogelijkheden om ook een 12+ groep (XL) te starten.

Nieuwsbrief nov 2016 - 4

Alkmaar Aan Zee

Op het terrein van HAL 25 stond dit jaar het thema ‘film’ centraal. De deelnemende kinderen werden uitgedaagd om een film-première te organiseren. Dit einddoel bleek goed te passen in de werkwijze van Kinderen Aan Zee; het einddoel is concreet en uitdagend, de weg ernaar toe ligt open en wordt door de kinderen zelf bepaald. Naast dat er aan diverse filmprojecten gewerkt werd, ontstonden er gedurende de week ook decors, werd er muziek geschreven voor de lipdub en werd de ontvangst via de rode loper geregisseerd. De premiere was een groot feest met prachtige films op het witte doek. Deze zijn natuurlijk nog terug te vinden op kinderenaanzee.nl

Ook in Alkmaar wordt mogelijk vanaf 2017 een 12+ (XL) groep opgestart.

Nieuwsbrief nov 2016 - 5

Evalueren en doorbouwen

Op 21 september kwamen de begeleiders van de 3 steden samen op de locatie van Zuid Aan Zee in Arnhem; Kunstwerkplaats 37. In verschillende samenstellingen werden de successen en leerpunten van de edities 2016 besproken. Hier volgden een hele reeks aanbevelingen uit die gebruikt gaan worden voor de aanscherping van het Kinderen Aan Zee concept. Onderwerpen die hierbij besproken werden, waren o.a.: werken volgend het creatief proces, locatie en veiligheid, didactische aanpak en de voorbereiding van de begeleiders. Op dit moment worden de aanbevelingen gebruikt voor het Kinderen Aan Zee handboek, waar alle steden vanaf 2017 mee kunnen gaan werken.

Nieuwsbrief nov 2016 - 6