Wat

Bij Kinderen Aan Zee worden kunst, techniek, welzijn en onderwijs op geïntegreerde wijze aangeboden. Kinderen worden uitgedaagd om op onderzoek uit te gaan, zich kunstzinnig te uiten en de regie te nemen over hun eigen creatieve proces. Begeleiders uit verschillende sectoren worden geprikkeld en ondersteund om hun werkwijze te innoveren en duurzaam samen te werken t.b.v. talentontwikkeling van kinderen in de stad.

Bij Kinderen Aan Zee worden zowel kinderen als begeleiders geprikkeld om gebaande paden te verlaten en vaste structuren los te laten. Creativiteit staat daarbij centraal, want binnen de huidige, snel veranderende samenleving lijkt creativiteit dé doorslaggevende factor voor succes.

Waarom

We weten dat onze kinderen straks voor grote culturele, sociale en materiële uitdagingen zullen staan. Tegelijkertijd brengen technische ontwikkelingen mogelijkheden binnen handbereik waar we vroeger slechts van konden dromen. In een unieke ambiance, in samenwerking met kunstenaars en maatschappelijke partners worden kinderen uitgedaagd met eigen oplossingen te komen voor grote en kleine vraagstukken. Deze werkwijze bereidt de kinderen zich voor op een actieve en zelfstandige positie in de samenleving.

Waar

In 2017 vindt Kinderen Aan Zee plaats in Alkmaar, Arnhem, Purmerend, Hoofddorp en Heerlen. In elke stad wordt gezocht naar een inspirerende, multifunctionele locatie. Per locatie is ruimte voor 50 kinderen, bijgestaan door 15 begeleidende kunstenaars, technici, leerkrachten en welzijnsmedewerkers. Samen werken zij 1 week samen aan een unieke, kunstzinnige uitdaging.

Wie

Kinderen Aan Zee bestaat uit een overkoepelende landelijke projectleiding, en uit lokale multidisciplinaire teams. De landelijke projectleiding wordt uitgevoerd door Stichting Kinderen Aan Zee. De penvoerders per stad zijn Artiance, Centrum voor de Kunsten (Alkmaar), Cultuurhuis Wherelant (Purmerend), Kunstbedrijf Arnhem (Arnhem), hetcultuurgebouw.nl (Hoofddorp) en Alcander (Heerlen).

Contact

Bent u geintersseerd in deelname aan Kinderen Aan Zee voor uw stad? Neem contact op met Tamara Roos
info@kinderenaanzee.nl
06-18220391